mailform sitemap home
select your language
Turistáknak info


TURISZTIKAI CÉLPONTOK

Kolozs megye területét változatos tájegységei, különbözõ domborzati formái és természeti ritkaságai teszik színessé. Földrajzi fekvésének köszönhetõen központi helyet foglal el az országban, s ez idegenforgalmára is kihat. A Gyalui-havasok, a Vigyázó és a Torockói hegytömb nyúlánk csúcsai, völgyei és szorosai (Tordai,Túri-hasadék, Stanciului, Aranyos völgye), szakadékai és barlangjai (Varfurasul), továbbá a Fintinele,Tarnita-és Floroiu-tó (utóbbi antropikus vízgyûjtõ), a tordai és kolozsi sóstavak, a mezõségi mesterséges tavak, az ásványtartalmú forrásvizek régóta a turisták kedvenc látogatóhelyei. Mindezekhez a természeti látványosságokhoz hozzáadódnak még a régmúlt idõkbõl fennmaradt történelmi emlékmûvek, mûvészeti emlékek és eredeti néprajzi elemek.

Természeti turisztikai célpontok

A KOLOZSVÁRI BOTANIKUS KERT

Délkelet-Európa egyik legszebb és legteljesebb botanikus kertjét Alexandru Borza professzor alapította 1920-ban. A város déli részén található, 400-410 méteres magasságban, 14 hektáros területen. Egyenetlen talaja kedvez minden kontinens jellegzetes növénye és cserjéje fejlõdésének. A kert festõi hangulatát a Cigány -patak és annak három mellékfolyója is emeli, amelyek két egyenlõ részre osztják a területet.

SZAMOSFALVI FÜRDÕ

Kolozsvár keleti szomszédságában, körülbelül 4 km-re a központtól, 360 méteres magasságban fekszik a szamosfalvi üdülõ, egy alacsony mélységû sótömb tetején. Számos bikarbonátos, nátrium-kloridos és terápiás hatású rádióaktív forrásvizei különbözõ betegségek gyógyítására alkalmasak.

KOLOZSI FÜRDÕ

Kolozs község keleti részén, a Sós-völgy bal oldalán, 340 méteres magasságban helyezkedik el. Szelíd éghajlat, festõi táj és két vízgyûjtõ tó (Toroc és a Nagy-tó) teszik kellemessé a pihenést és különbözõ betegségek kezelését. Hideg-és melegfürdõk állnak a vendégek rendelkezésére, utóbbit a régi, római-és középkorban használt sóaknák helyén felgyûlt víz biztosítja.

KÉRÕI FÜRDÕ

A balneoklimatikus üdülõ 265 méteres magasságban, a hasonló nevû falu szomszédságában található. 1400 éve ismert fürdõhely, ásványvizeit már a rómaiak is használták. A szelíd éghajlat és a két melegvizû (18-20 C), bikarbonátos, kevés klorid-tartalmú, kénes forrás bor-és reumatikus betegségeket gyógyít.

TORDAI FÜRDÕ

Torda municípium déli részén található, 360 méteres magasságban, egy erdõk által határolt medencében. Fürdõit már a rómaiak is ismerték, a középkortól pedig a XVII. század végéig "Tordai sóaknák" néven szerepelt. Az üdülo legfontosabb tavai a Római-tó és a Fülemüle-tó. Vizét különféle betegségek, de leginkább a mozgásszervi megbetegedések kezelésére ajánlják.

TORDAI - HASADÉK

A Tordai-hasadék úgy keletkezett, hogy a Hesdát-folyó a Petrid-szikla mészkõtömbjeit vágta át 2 kilométeres hosszúságon. Lenyûgözõ szépségét, növényzetének és állatvilágának változatosságát már a római korban is értékelték. Függõleges falak, rendszertelenül szervezõdött sziklák és barlangok alkotják, utóbbiak közül a legfontosabbak a Calastur -barlang (751 m), a Denevér-barlang és a Cuptorului -barlang. A barlangok többnyire szárazak, ezért régészeti szempontból értékes kõkorszaki bronz-és kõeszközöket õriztek meg, sõt a késõbbi idõkben is, a tatárok betörésekor, búvóhelyül szolgált a helyi lakosok számára. A Tordai-hasadék közelében menedékház épült a turisták számára, 1385 méteres magasságban.

DÉSAKNAI FÜRDÕ

A 320 méteres magasságban, egy régi sófejtõ helyén fekvõ üdülõ felszerelt stranddal rendelkezik. Tavának vize 250 g/l koncentrátumú, fõleg reumatikus betegségek kezelésére javallott.

JÁRABÁNYA HEGYE

Járabánya községtõl 800 méterre, 1600 méteres magasságban emelkedik. Télen fõleg a síkedvelõk, nyáron pedig a vadászok és halászok látogatják. A környékén létesített turisztikai komplexum kiindulópontként szolgál az Öreghegy és a Runki-szoros felé.

VIGYÁZÓ-(Vlagyásza) HEGYTÖMB

Két észak felé ereszkedõ elágazás alkotja, amiket a Dragan folyó választ szét. Turisztikai szempontból a keleti ág a legfontosabb-ezt északon a Sebes-Körös, nyugaton a Dragan, keleten a Henc folyók határolják, délen pedig a Körös-Szamos vízválasztó vonal, vulkanikus fennsíki arculatot alakítván ki. A Vigyázó nagy látogatottságát a könnyen elérhetõ és minden irányban elágazó útvonalaknak köszönheti.

GYALU - TARNICA KÖRNYÉKE

A rendkívül festõi környék érdekességei közé a 87 méteres tarnicai vízgyûjtõ gát és a 216 hektár felszínû tarnicai-tó tartoznak.

TOROCKÓI - HEGYSÉG

Érdekes mészkõalakzatainak köszönhetõen a megye leglátványosabb hegysége. Turisztikai attrakciói a Tordai-hasadék és a Túri-hasadék, amiket a Hesdát és Rákos folyók vájtak ki.

Védett területek

Kolozsvári szénafüvek - egyike a legérdekesebb, változatos növényzetû botanikai rezervátumoknak. Kolozsvártól északra terül el,a Melegvölgyi -patak folyása mentén, területe 72,5 hektár, domborzata pedig meglehetõsen egyenetlen és változatos. Több mint 450 növényfajta terem rajta, amelyek meglepõ hasonlóságot mutatnak a dél-ukrajnai sztyeppék flórájával.

Tordai-hasadék természeti rezervátum

Az 1938-ban létesített rezervátum egyike a legjelentõsebb Kolozs megyei védett természeti zónáknak. A domborzati formák változatossága jellegzetes növény-és állatvilág fejlõdését segítette elõ: vad-fokhagyma, nõszirom, illetve különbözõ páfrányfajták.

Magyarszováti botanikus rezervátum

Kolozsvártól 26 km-re található, 4 hektáros területet foglal el. Olyan botanikai kincseket õriz, amelyek már 1911-ben felkeltették a tudósok érdeklõdését.

Stiucii-tó rezervátum

Természetes keletkezésû, édes és tiszta vizû tó, mely sókioldódási folyamat sorám keletkezett. Növény-és állatvilágban gazdag környezete a mocsári vándormadarak szálláshelyéül is szolgál.

Lacul si Valea Legii" ornitológiai rezervátum

A Füzes -folyó felsõ medencéjében található, 1967-ben védett területnek nyilvánították. Több mint 45 hektáros területét számos kénes felszínû mocsár alkotja.

Történelmi emlékmûvek

Középkori történelmi emlékmûvek

GÖRÖGKELETI TEMPLOM ÉS ERÕDÍTMÉNY - Monostor, Str. Manasturului (Monostori út) 60.

Kolozsvár nyugati kapuinál, Monostoron, egy MONASTERIUM BEATAE MARIAE de CLUS nevû benedekrendi apátság épült, amely jelentõs privilégiumokkal és jogokkal rendelkezett. A régészeti kutatások megállapították, hogy az erõdítmény a IX. században épült, a benedekrendi szerzetesek pedig a XI. század végén költöztek be falai közé. A XIII. század elején, az apátság és Erdély püspöke közti viszályok idején a kolostort ostrom alá vették, az 1241-es tatárjárás idején pedig Kolozsvárral együtt kirabolták és felégették. 1263-ban IV. Béla újjáépíttette. A jelenlegi Kálvária - templom 1470-1508 között, gótikus stílusban épült. Az idok során a kolostor különbözo, jóléti és dekadens állapotokat élt át. 1787-ben a törökökkel való harcok során Rudnai Sándor püspök elrendelte a templom és a hozzátartozó épületek lerombolását, s nem maradt meg csak a Szûzanya-szobor, amely egy gótikus baldachin alá helyezett talapzaton áll, a bejárati ajtó fölött.

SZENT MIHÁLY TEMPLOM - P-ta Unirii (Fõtér)

Erdély egyik legszebb gótikus épülete. 1350-1487 között épült, a volt Szent-Jakab kápolna helyén. Legrégibb eleme az 1390-ben készült fõoltár. A templom legújabb része a torony, amely neogótikus stílusban készült, 1860-ban. Boltozata, festett üvegablakai és szobrai lenyûgözik a látogatót szépségükkel és gótikus fennköltségükkel. A restaurálások során (a legutóbbi 1957-1960 között volt) XV. századi festményeket tártak fel falain.

FERENC-RENDI TEMPLOM ÉS RENDHÁZ - P-ta Muzeului (Karolina tér) 2

A kolostort 1270-1272 között emelték egy régebbi, román stílusú templom helyén. A ferencesek kolostora gótikus stílusú, XV. században épült, Hunyadi János támogatásával. Több ezer kötetes könyvtár mûködött itt. A kolostor déli részében elhelyezkedõ templom eredetileg dominikánus templom volt, amit a ferencesek kaptak adományként és utólag, 1728 körül barokk stílusban átépítették. A rendház-templom épületegyüttes Kolozsvár egyik legrégibb építészeti mûemlékeként van számontartva.

FARKAS UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM - Str. Mihail Kogalniceanu

A Farkas utcai monumentális templom építési munkálatai 1486-ban kezdõdtek el, Mátyás király támogatásával, és 1510-ben fejezõdtek be. Kelet-nyugat irányú fekvése az épület késõ-gótikus stílusát hangsúlyozza. A reformáció idején a felekezeti villongások során a templom megrongálódott, használatlan lett, s majd csak 1579-ben, Báthory fejedelem utasítására került a jezsuiták gondjába, 1622-ben pedig a Kolozsvári Diéta a reformátusoknak adományozta. Az épület árkádját 1638-1645 között restaurálták. Ezidõközben lebontották a déli tornyot, a kolostort pedig tönkretették. A templom egyediségét nem csak korának, hanem impozáns méretének is köszönheti: a Farkas-utcai templom Kelet-Európa egyik legnagyobb ilyen jellegû épülete.

PIARISTA TEMPLOM - Str. Universitatii (Egyetem u.)

A nagyméretû barokk stílusú templomot 1718-1724 között építették.

KAROLINA - OSZLOP

1817-ben emelték, I Ferenc császár és felesége kolozsvári látogatásának alkalmából. Az emlékmû féldombormûvei a város emblémáját , a vendégek hivatalos fogadtatását, a császári címereket illetve I Ferenc látogatását ábrázolják különbözõ intézményekben.

MINORITA TEMPLOM - B-dul Eroilor (Deák Ferenc u.)

A templomot a Kolozsvár külvárosában élõ ferencesrendi szerzetesek vásárolták meg 1764-ben. Tornya 1779 szeptember 24-én beomlott és teljesen tönkretette a homlokzatot. A restaurálási munkálatok 1783-ban kezdõdtek el, s a templomot barokk stílusban építették újra.

DOMBOLDALI GÖRÖGKELETI TEMPLOM - Str. Bisericii Ortodoxe (Görög templom u.) 12

A templomot 1795-1796 között építtették a korabeli görög és makedón kolozsvári , valamint brassói román kereskedõk.

BOB TEMPLOM - str. Prahova, 5

A barokk stílusú épületet 1800-1803 között építették, Ioan Bob püspök támogatásával.

UNITÁRIUS TEMPLOM - B-dul 21 Decembrie 1989 (Kossuth L. u.)

1792-1796 között építették, késõ barokk stílusban. Belsejét neoklasszicista elemek díszítik.

SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM -P-ta Unirii (Fõtér) 30

Erdély egyik legjelentõsebb barokk épületét 1774-1775 között emelték, Bánffy-palota néven ismeretes. Két szint alkotja. A múzeum gyûjteménye dekoratív mûvészeti tárgyakat ( ezüstnemûk, keleti szönyegek, stílbútorok ), valamint kortárs román és külföldi grafikákat.

SZENTPÉTERI TEMPLOM - B-dul 21 Decembrie 1989 (Magyar u.)

Egy régebbi templom helyén, 1850-ben építették, neogótikus stílusban.

MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLÕHÁZA - Str. Matei Corvin (Mátyás király u.) 6

A gótikus stílusban épült ház a XV. század egyetlen megmaradt épülete. Itt született Korvin Mátyás 1440 február 23-án. A házat az évszázadok során többször átépítették, így valódi, reneszánsz-kori elemeket már csak a fõhomlokzat õrzött meg.

Modern kori történelmi emlékmûvek

EVANGÉLIKUS TEMPLOM - Bd. 21 Decembrie 1989 (Kossuth L. u.)

Winkler György mûépítész alkotása, 1816 és 1829 között épült. A barokk elemek harmonikusan keverednek az újklasszikus stílussal.

ERDÉLYI NÉPRAJZI MÚZEUM - Str. Memorandumului (Unió u.) 21

Az ország egyik legjelentõsebb etnográfiai múzeuma 1922 június 16-án létesült. 65000 kiállított tárgyat számláló gyûjteménnyel rendelkezik. Szigorú, s ugyanakkor modern elvek szerint történõ megszervezése reális képet nyújt a látogatók számára az erdélyi népesség anyagi és szellemi kultúrájáról. A múzeum épülete szolgált helyszínéül 1894-1895 között a híres Memorandum-pernek, mely eseményrõl a kor összes európai újságja beszámolt.

IGAZSÁGÜGYI PALOTA - Calea Dorobantilor (Honvéd u.) 2 1902-ben épült.

ERDÉLY TÖRTÉNELMI MÚZEUMA - Str. C-tin Daicoviciu (Bástya u.) 2 .

1859 november 23-án létesítették. Gazdag, 336 130 értékes régészeti leletet tartalmazó gyûjteménye van, amely Erdély történetét mutatja be. Kiállított tárgyai közül a legrégibb egy 1973-ban, Nagyenyeden feltárt vastárgy, amelynek korát 3000 évesre becsülik.

VÁROSHÁZA - Str. Motilor (Monostori út) 3

Itt mûködött egykor a Vármegyeháza, s ugyanitt tartották az Erdélyi Diétát is. 1791-ben ebben az épületben nyújtották be az erdélyi románok képviselõi azt a memóriumot, amelyben egyenlõ jogokat követeltek az összes, Erdélyben élõ nemzetiség számára.

BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM - str. M. Kogalniceanu ( Farkas u.) 1

Meixner mûépítész alkotása, az 1893-1903-as években épült.

ROMÁN NEMZETI SZÍNHÁZ ÉS OPERA -P-ta Stefan cel Mare (Hunyadi tér)

1906-ban épült, 1050 férõhelyes, barokk-rokokó stílusú épület

KOLOZS MEGYE PREFEKTÚRÁJA B-dul 21 Decembrie 1989 (Kossuth l. u.) nr. 58

1910-ben építették, a kolozsvári Ipari és Kereskedelmi Kamara elsõ székhelyéül szolgált.

Múzeumok

Név Cím Telefon/Fax
ERDÉLY NÉPRAJZI MÚZEUMA Memorandumului(Unió u.) 21 00-40-(0)64-192344
00-40-(0)64-192148
HÓJA ERDEI FALUMÚZEUM Taietura Turcului (Törökvágás u.) 00-40-(0)64-186776
NEMZETI SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM P-ta Libertatii(Fõtér) 30 00-40-(0)64-196952
ÁLLATTANI MÚZEUM Clinicilor (Mikó u.)5-7 00-40-(0)64-196116
ERDÉLY TÖRTÉNELMI MÚZEUMA C-tin Daicoviciu (Bástya u.) 2 00-40-(0)64-195677
GYÓGYSYERÉSZETTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY P-ta Libertatii(Fõtér) 28 00-40-(0)64-197567
C-tin Daicoviciu (Bástya u.) 2 00-40-(0)64-191718
NEMZETI PATRIMÓNIUMOT VÉDÕ ÉS RESTAURÁLÓ LABORATÓRIUM Calea Turzii (Tordai út)111 00-40-(0)64-438521

Erdély Néprajzi Múzeuma

Erdély Néprajzi Múzeuma a legnagyobb ilyen jellegû intézmény Romániában, amely 75 éven keresztül megszakítatlanul mûködött.1922 június 16-i alapítása egyik elsõ kulturális megvalósítása annak a periódusnak, amely Nagy-Románia 1918 December 1-i megalakulása után következett.

Már az alapításkor, a szakemberek kutatásai alapján egy olyan dokumentáris bázist teremtettek, amely a múzeumot "a román nemzet és az együttélõ nemzetiségek életét és civilizációját tanulmányozó tudományos kutatóintézetté"alakította.A 75 éves tevékenység eredményei a 43000 példányt tartalmazó néprajzi gyûjtemény, 8 körzetre osztva: Mesterségek, Lakás-élelmezés, Kerámia, Textil, Viselet, Szokások, Szabadtéri múzeum, Nemzetközi körzet; 50000 dokumentáris fotó; 5000 diapozitív; 12000 szakkönyv és folyóirat; néprajzi-folklór Archívum.

Jelenleg az Erdély Néprajzi Múzeumának "Romulus Vuia"nevû etnográfiai parkja az elsõ szabadtéri falumúzeum Romániában és a hatodik Európában.1929 április 12-én alapították.34 paraszti felszerelést mutat be: 5 mûhelyt, 12 háztartást 90 jellegzetes építménnyel Máramarosból, Avasból, Naszódból, a Székelységbõl, a Mezõségbõl, Zarándból, Potgoria Alba-ból, a Nyugati-havasok Mokányságából, a Kiskalota-fennsíkból, Branból, Besztercébõl (szászok), illetve Görgénybõl. Ezenkívül 3 fatemplomot és egy temetõkaput csodálhatnak a látogatók, amelyek közül 19 az 1678-1913-as periódusból származik.

Emlékházak

Név Cím Telefon/Fax
EMIL ISAC EMLÉKMÚZEUM Emil Isac 23 00-40-(0)64-194753


DYR Online - Directorul tau web cu transfer de page rank director web, catalog firme, anunturi, stiri Inscrie-te in TOP !

Cazare Gilau   Promovare Web   Webconnect   Diand